Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie
VERSPANEN | MACHINEBOUW
De machinebouw is dat deel van de industrie dat zich richt op de productie en het onderhoud van machines voor zowel consumenten als het bedrijfsleven zelf. Deze industrietak wordt traditioneel gerekend tot de zware industrie. Tegenwoordig zijn ook veel kleinere bedrijven binnen deze tak actief, die meer tot de lichte of middelzware industrie behoren. Harry Hersbach Tools levert als specialist in verspanen sinds 45 jaar gereedschappen aan de machinebouwindustrie in Nederland.

VERSPANEN | AGRO- FOODINDUSTRIE
Meer dan 50% van alle voedingsmiddelen die in Nederland worden verwerkt, komen van eigen bodem. Daarnaast heeft de Nederlandse agrofoodsector een uitstekende exportpositie in vergelijking met andere landen binnen Europa. Niet voor niets is de agrofoodsector door het kabinet als één van de negen topsectoren aangewezen en wordt ze de groeidiamant van Nederland genoemd (bron agro-food.nl). Harry Hersbach Tools draagt bij aan deze groei en levert vanuit de verspanende sector een grote diversiteit aan gereedschappen aan bedrijven in de agro- en foodsector.
VERSPANEN | AUTOMOTIVE, TRANSPORT INDUSTRIE
De auto-industrie is de bedrijfstak die motorvoertuigen ontwerpt, ontwikkelt, produceert, bemerkt en verkoopt. De auto-industrie is een groot onderdeel van de wereldeconomie. Nederland is daarbinnen een kleine speler. De heropening van VDL Nedcar, en de uitbreiding daarvan, stimuleerde de toelevering in de Nederlandse auto-industrie. Niet alleen VDL Nedcar, ook de productie van vrachtwagens, Scania in Zwolle en DAF Trucks in Eindhoven en de assemblagelijn van Tesla in Tilburg doen het goed.

In bijna elke personenauto zitten producten van Nederlandse fabrikanten. Nederlandse toeleveranciers zijn bovengemiddeld innovatief en spelen graag in op de wensen van hun afnemers (bron: Wikipedia). Harry Hersbach Tools levert gereedschappen aan fabrikanten en toeleveranciers in de automobielindustrie. Met name Paul Horn heeft de afgelopen 45 jaar een grote diversiteit aan gereedschappen ontwikkeld die special gebruikt kunnen worden in de automobielindustrie voor onder andere onderdelen t.b.v. airbags, handremmen, velgen en motoren.

VERSPANEN | HIGHTECH- HALFGELEIDER INDUSTRIE
Hightech is technologie op het hoogste niveau van ontwikkeling. Het begrip hightech wordt vaker gebruikt voor de industrie van de micro-elektronica dan voor andere vormen van industrie. Hightech-sectoren worden het vaakst gezien als gebieden met de grootste potentie voor toekomstige groei.

Deze gedachte heeft geleid tot grote investeringen en durfkapitaal in hightech sectoren. De volgende zes sectoren worden als hightech aangemerkt: Lucht- en ruimtevaarttechnologie; Farmaceutische industrie; Kantoorapparatuur en computers; Telecommunicatie; Medische, optische en precisie-instrumenten (bron wikipedia).
VERSPANEN | MEDISCHE INDUSTRIE
Medische apparatuur wordt in het algemeen verfijnder, preciezer, krachtiger en daardoor effectiever. Denk aan 3D imaging, robot- en nanotechnologie, moleculaire imaging en zogenoemde ‘cell repair’ machines. Door miniaturisering van medische apparatuur krijgt zij meer toepassingen. Steeds meer basismiddelen uit de zorg worden van intelligente chips voorzien. In de high end markt wordt de bediening van apparatuur complexer met de toename van de mogelijkheden. In de low end markt wordt de bediening eenvoudiger en kan de verpleger of patiënt meer taken zelf uitvoeren, bijvoorbeeld via ‘hand held’ toepassingen (bron ING sectorstudie medische apparatuur).

VERSPANEN | OFFSHORE INDUSTRIE
Offshore is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen.

Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water (bron Wikipedia). Harry Hersbach Tools levert van de verschillende merken die gevoerd worden een grote diversiteit aan gereedschappen voor de offshore industrie.
VERSPANEN | SCHEEPSBOUW
In de negentiende en begin twintigste eeuw vond scheepsbouw vooral plaats in landen die ook een grote vloot hadden. Het was een nationale industrie gebaseerd op lokale behoeften. Na de Tweede Wereldoorlog begon de eerste structurele verschuiving. Eerst door Europese werven waar men nieuwe technologieën ging gebruiken in de scheepsbouw. Een tweede structurele verschuiving vond plaats vanaf de jaren vijftig toen Japan explosief groeide om in 1969 een marktaandeel van 50% te bereiken, geholpen door de Japanse overheid.

In de jaren tachtig sloot Zuid-Korea zich daarbij vanuit het niets aan om uit te groeien tot de grootste scheepsbouwer ter wereld, ook hier met een sterke verheidsinvloed. Met deze twee landen was Azië het scheepsbouwcentrum van de wereld geworden, iets wat alleen maar versterkt werd door de opkomst van de Volksrepubliek China vanaf de jaren negentig (bron Wikipedia).

Bij Harry Hersbach Tools is de geschiedenis van de scheepsbouw tevens terug te zien. Wij zijn gevestigd in Schiedam dichtbij de havens van de Nieuwe Nederlandse Waterweg. Harry Hersbach Senior vertelt graag over de tijd dat de scheepsbouw nog groot was in Nederland.

VERSPANEN | PETRO CHEMISCHE INDUSTRIE
Petrochemie is de tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie (petroleum) en de producten daaruit. Deze kennis wordt vooral ingezet in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld bij het kraken van aardolieproducten in een aardolieraffinaderij. Belangrijke petrochemische bedrijven zijn bijvoorbeeld Shell Chemie met onder meer een vestiging in Moerdijk, ExxonMobil Chemical, met vestigingen in Rotterdam en Antwerpen. DSM ontplooide petrochemische activiteiten van 1970-2002 (bron Wikipedia).
VERSPANEN | AEROSPACE
Aerospace is de menselijke inspanning in wetenschap, techniek en zaken om te vliegen in de atmosfeer van de aarde (luchtvaart) en de omringende ruimte (astronautiek). Luchtvaart- en ruimtevaartorganisaties onderzoeken, ontwerpen, produceren, exploiteren of onderhouden vliegtuigen of ruimtevaartuigen. Lucht- en ruimtevaartactiviteiten zijn zeer divers, met een groot aantal commerciële, industriële en militaire toepassingen (bron Wikipedia).

Harry Hersbach Tools levert van Sumitomo, Paul Horn, RobbJack diverse gereedschappen voor de luchtvaart industrie. Onder andere speciale ellipse boren voor het bewerken van composiet en specials voor de bewerking van aluminium. Specifieke voorbeelden hiervan zijn voor het landingsgestel, vleugels en motoren.
Aan het laden
Aan het laden