Ga naar de webshop

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud wijzen wij bij voorbaat de inkoopvoorwaarden van de afnemer af.

Wilt u niets missen?

Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste acties, sales en speciale producten

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het formulier verstrekt, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven.